22 września 2015

22.9/1
https://www.youtube.com/watch?v=h4rZE_J1beA

22.9https://www.youtube.com/watch?v=9FpwoBit6gs

21 września 2015

21.9https://www.youtube.com/watch?v=RrxePKps87k