23 lipca 2015

23.7https://www.youtube.com/watch?v=WIVh8Mu1a4Q

19 lipca 2015

19.7https://www.youtube.com/watch?v=6X3mySlb6cE