29 grudnia 2013

Linie papilarne


Pana
Boga
tkwiące
w
każdym
z
nas ...
""
p. C.

http://www.youtube.com/watch?v=r4WlNj1TTqA