8 września 2013

Między wersamimożna wyczytać drugą a nawet i trzecią o-powieść ...

http://www.youtube.com/watch?v=EFIZEckhiuk